Thiết kế & chế tạo các loại máy tự động hóa, dây chuyền tự động hóa phục vụ công nghiệp